Засичане на движение с IP камера

Засичането на движение (motion detection) вече е доста често търсена функция при избора на охранителна камера. Може да се каже и, че това е задължително условие.
Причините са много, като основните са:
– по-прецизно откриване на нарушител
– известяване при движение на наблюдаван обект (бебе, възрастен човек, домашен любимец)
– пестене на свободно място за видеозаписи, особено при използване на micro SD карти.

Методите за известяване също са различни, като повечето IP камери предлагат освен запис при засичане на движение още и:
– изпращане на имейл със снимка
– запис на FTP сървър
– директно известяване с аларма на мобилното устройство.

Системите за засичане на движение в IP камерите могат да бъдат различни в принципа си на работа но в общия случай позволяват настройка на чувствителността на сензора и настройка на области за засичане.

Принципа на работа на системата за разпознаване на движение в охранителните IP камери е по-различна от тази на сензорите за движение в една алармена система. Вътре в IP камерата има т.нар. image sensor (сензор за изображения). Когато сензора на изображението улови промяна в параметрите на изображението, всеки отделен пиксел започва да комуникира със сензора, предавайки колко точно светлина получава от околната среда. Когато пикселите получават различно количество светлина, сензорът за изображения сравнява последващите изображения от видеозаписа в паметта на камерата. Ако се отчете промяна в достатъчен брой пиксели, софтуерът на камерата го интерпретира като движение и издава сигнал. Това зависи от чувствителността на движението, която сте задали, когато конфигурирате разпознаването на движение в системата на вашата камера. Поради тези факти този тип засичане на движение се нарича още софтуерно.

В някои IP камери има вграден т.нар. PIR (Passive Infrared Sensor) сензор за засичане на движение. Това е електронен датчик, който измерва инфрачервената (IR) светлина, излъчвана от обекти, които попадат в неговото зрително поле. Този тип засичане на движение е по-прецизен от софтуерния, тъй като при правилна настройка може да засича движения само от живи обекти. Това би елиминирало голяма част от т.нар. фалшиво засичане на движение, което е често срещано при софтуерното засичане на движение, където дори и при най-ниска чувствителност се наблюдават доста фалшиви и нежелани известия.


Поглед към бъдещето …

IP камери с изкуствен интелект

Безспорно, бъдещето на IP камерите е интегрирането на изкуствен интелект (AI – Artificial Intelligence), което ще подобри работата на много от функциите им. По-специално, засичането на движение ще стане много по-адаптивно и по-прецизно по отношение на заобикалящата среда. Интегрирането на изкуствен интелект в охранителните камери е процес който непрекъснато ще се развива и подобрява.
Ще могат да се настройват различни параметри, с които ще бъде почти елиминирано фалшивото засичане на движение. Ето някои от тях, които и в момента се разработват и прилагат:
Tripwire – задаване на виртуално откриване на нарушители, когато дадена линия е пресечена – чертане на виртуална линия в настройките на камерата
Missing Object Detection – запаметяване на определен обект от изображението и алармиране при неговата липса
Heat Mapping – използване на термично картографиране за откриване на “горещи точки” при засичане на движение.