Видеонаблюдение с IP камера без Интернет

Основната функция на охранителните IP камери е дистанционното видеонаблюдение на голямо разстояние, най-често чрез телефон или компютър. В съвременния свят това няма как да се случи без помощта на Интернет и неговите високи скорости за пренос на данни.

В този случай, връзката между камерата и телефона се осъществява с помощта на рутера за Интернет. По този начин всяка IP Kамера за наблюдение е видима през телефона, на практика от всяка точка на света.

Защо ни е необходима директна връзка Камера-Телефон?

В не малко случаи, IP камерите е необходимо да се монтират на места където няма интернет връзка – в малки населени места без Интернет, за охрана на наследствени имоти, в отдалечени вилни зони и т.н.
В тези случаи, за прегледа на записите е необходимо на място да се направи директна, безжична връзка между камерата и телефона, без Интернет.

Директна, Безжична WiFi връзка Камера-Телефон

Камера-БГ предлага голямо разнообразие от IP камери за видеонаблюдение, които поддържат функция за директна, безжична връзка с телефона:

За да се осъществи такава директна връзка между IP камера и телефон е необходимо камерата да поддържа т.нар. WiFi HotSpot или Access Point.

Директната, независима, безжична връзка между камерата и телефона се осъществява чрез мобилното приложение на камерата, което предварително е инсталирано на телефона.
Връзката е възможна само в границите на WiFi обхвата на камерата – най-често до 60-80м без препятствия и 15-20м с препятствия (стени, предмети).

Чрез такава директна връзка лесно се осъществява и прегледа на записите от micro SD картата, която е поставена в камерата.

Камера-БГ предлага на своите клиенти в комплекта на камерата – детайлна инструкция на български език, в която е обяснен и метода на директна, безжична връзка с камерата.

Можете да разчитате и на нашата безплатна, експертна помощ по телефона при първоначалната инсталация, след закупуването на продукта.