Camera-BG.com е собственост на APN Vision Ltd („Ей Пи Ен Вижън“ ЕООД), дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията на Република България под ЕИК: 205467579, със седалище в гр. Видин, к-с Плиска 5.
Фирмата е директен вносител на видеоохранителна техника и е сред лидерите в търговията на едро и дребно на българския пазар!

Camera-BG.com е специализиран онлайн магазин за Камери за Видеонаблюдение, предлагащ пълна гама от различни модели и аксесоари, готови комплекти за видеонаблюдение, всичко необходимо за изграждането на една, напълно завършена система за видеонаблюдение.

Ние от Camera-BG.com сме посветени стриктно да покриваме съвременните стандарти и все по-високи изисквания към видео охранителната техника. Притежаваме необходимия инженерен опит, компетентност и потенциал в работата с IP видео системи. Можете да разчитате на нашето професионално и коректно отношение към всеки един клиент, по всеки един конкретен казус.


Сайта www.camera-bg.com е регистриран като електронен магазин в Националната агенция за приходите с Вх.№ 0500И0040234, съгласно чл.3 от Наредба № Н-18/2006г.


Фирма „Ей Пи Ен Вижън“ ЕООД няма регистрация по ЗДДС. На всчики юридически лица, клиенти на магазина, се издават фактури за целите на тяхното счетоводно отчитане на разхода.


За контакт с нас

Финансиране по европейски проект.