Предимства на IP камерите с облачно видеонаблюдение

Системите за наблюдение и сигурност представляват голям капиталов разход за всеки бизнес. През последните няколко години развитието на камерите и технологиите за видеонаблюдение значително промени охранителните системи по отношение на спестяване на разходи, повишена безопасност и удобство на потребителите. При наличието на толкова много опции, може да е предизвикателство да се оценят разходите за поддръжка и общата инвестиция, необходими за управлението и охраната на вашия бизнес. Алтернатива за спестяване на тези разходи се явява т.нар. облачно видеонаблюдение.

Тъй като облачните технологии и софтуер като услуга (SaaS) стават все по-достъпни, видеонаблюдението като услуга (VSaaS – наблюдение през облак) се очертава като популярна възможност за този бизнес, който се стреми да намали и опрости физическите инсталации за сигурност и охрана. Основните предимства на наблюдението през облак са: незабавен достъп от всяко местоположение, по-голяма скалируемост и увеличено място за съхранение на видеозаписите. Потребителите могат да съхраняват доста повече визуални и видео данни в облака, за по-дълъг период от време, и имат възможността да заплащат само това, което използват.

Облачното видеонаблюдение елиминира необходимостта от постоянни актуализации на софтуера за видеонаблюдение. Всякакви корекции на програмни грешки и подобрения в сигурността се управляват, без да се налага да се заменя съществуващият хардуер. Отдалеченият мониторинг позволява на вашият доставчик на облачни услуги да поддържа вашата система за видеонаблюдение и да ви уведомява, ако има проблем с охранителната техника.

Повечето охранителни IP камери, освен запис върху micro SD карта или върху обикновен компютър, притежават и функция за запис върху облак. Това прави IP охранителните системи за видеонаблюдение доста гъвкави в сравнение с останалите видове охранителни камери и те вече са предпочитан избор от бизнеса и физическите лица, като съвременни и надеждни решения за охрана.

Интегрирането на облачните услуги в IP камерите е доста по-евтин процес в сравнение с останалите охранителни системи, тъй като на практика и двете са компютърни технологии (както хардуерно, така и софтуерно). В този смисъл не са необходими допълнителни устройства за постигането на облачно видеонаблюдение.

Преносът на видео данните (видеопотока) от IP камерата към облака използва стандартните компютърни протоколи за сигурен и бърз пренос на данни. Криптирането на информацията е на високо ниво и вашите видео файлове и видеопоток са надеждно и сигурно защитени от нежелан достъп.

Съчетанието на напредналите, съвременни, компютърни технологии с IP видеонаблюдението и облачните услуги извежда охранителните IP камери на съвсем ново ниво, недостижимо за останалите видове охранителни системи.