Настройка на времето на IP камера в iCSee

Важно ли е системното време на една камера за видеонаблюдение да е зададено точно?

Всяка IP камера за видеонаблюдение е необходимо да има точно зададено системно време. Това е важно по няколко причини. Една от тях е, че видео файловете, които се записват на micro SD картата (или др. място), се индексират по време. Ако това време не е зададено коректно и файловете са записани с грешно време, по-късно когато търсите видео запис за конкретен период от време, ще има проблем с намирането му.
Също така системното време се визуализира и записва в горния ляв или десен ъгъл на видео изображението. Важно е то да е коректно зададено, за да няма объркване когато се преглеждат видео записи.
Ако използваме функцията на IP камера за запис на видео в точно зададен период от денонощието, също ще има проблем ако системното време не е точно зададено – записа няма да е за интервала от време, който очакваме.

В зависимост от различните мобилни приложения, които се използват при различните камери за видеонаблюдение и запис, настройката на времето се извършва по различен начин. Най-често системното време на камерата се синхронизира с това на мобилното устройство, но често то е възможно да бъде зададено и ръчно.

Камера-БГ предлага на своите клиенти охранителни камери за наблюдение и запис, които работят приоритетно с мобилното приложение iCSee:

Поради тази причина ще разгледаме как се настройва времето на IP камера в мобилното приложение iCSee:

1. Стартирайте мобилното приложение iCSee.
2. Изберете и отворете за наблюдение камерата, чието време искате да настроите.
3. Изберете бутон Settings (Настройки), горе в дясно.

Настройка на времето на охранителна IP камера за видеонаблюдение през мобилното приложение iCSee

4. Изберете меню About, най-долу.

Настройка на времето на охранителна IP камера за видеонаблюдение през мобилното приложение iCSee

5. Срещу надписа Device Time са позиционирани датата и времето на камерата, които искаме да настроим. Кликваме (натискаме) върху самата дата.

Настройка на времето на охранителна IP камера за видеонаблюдение през мобилното приложение iCSee

6. На въпроса Update time избираме Confirm за да потвърдим.

Настройка на времето на охранителна IP камера за видеонаблюдение през мобилното приложение iCSee

7. Системното време на камерата се синхронизира и вече се изобразява коректно.

Ако използвате CMS софтуер за наблюдение на камери през настолен компютър, можете да настроите доста повече функции на камерата, отколкото през мобилното приложение. Това включва и ръчно задаване на системното време и дата на камерата, Time zone, Daylight saving time и др. функции.

Камера-БГ изпраща по имейл на своите клиенти, линк за сваляне на CMS софтуер за компютър, за всеки модел камера, който предлагаме на сайта.


* Поради бъдещи актуализации на мобилното приложение iCSee, инструкцията за настройка на времето може да се различава.