Видеонаблюдение чрез RTSP

В зависимост от Вашето мобилно устройство и интернет доставчик, е възможно дистанционното наблюдение през мобилното приложение (с облачна P2P услуга), което препоръчва производителя, да е затруднено и дори невъзможно. В този случай най-удачния вариант е използването на RTSP протокол (RTSP видео поток) на охранителната IP камера за наблюдение и запис – за поточно предаване на видео по Интернет. В повечето случаи RTSP потока на камерата се предава по Интернет много по-лесно и по-бързо от P2P видео потока на облачната услуга, която използва мобилното приложение.
Преди да продължите се уверете, че вашата IP камера поддържа RTSP протокол. Макар и повечето CCTV производители вече задължително да вграждат RTSP протокол към функциите на своите IP камери, на пазара има не малко случаи на IP камери без тази функционалност.

Дистанционно видеонаблюдение чрез мобилно приложение – RTSP CCTV (или др.)

За поточно предаване на видео чрез RTSP, препоръчваме мобилното приложение RTSP CCTV. За да го използвате ще трябва да разрешите IP адреса и RTSP порта на камерата да бъдат видими от външни мрежи. Тази настройка, известна още като port forwarding, се прави през рутера (устройството за интернет).
Забележка: Тъй като някои интернет доставчици ограничават достъпа до настройките на рутера, ще е необходимо да се свържете с тях и да ги накарате да направят тази настройка вместо вас.

Ако имате достъп до настройките на рутера, следвайте инструкцията:

1. От настройките на IP камерата за наблюдение (Network settings), ако позволяват, изключете DHCP и задайте произволен статичен IP адрес. Уточнете и какъв е RTSP порта – ще са ви необходими на по-късен етап.
Забележка:
– Можете да работите и с динамичен IP адрес, но е възможно при рестарт на рутера или камерата, на камерата да бъде присвоен друг IP адрес, който отново ще трябва да настройвате.
– Друг метод за присвояване на статичен IP адрес при камери, които работят само с динамични адреси, е чрез използване на функцията DHCP резервация на IP адрес по MAC адреса на камерата, от настройките на рутера.

2. Ще ви е необходим IP адреса на рутера (най-често е 192.168.1.1 или 192.168.0.1). Ако не знаете IP адреса на рутера направете следното (важи за Windows компютри/лаптопи): Изберете Start -> Run, въведете командата CMD, натиснете Enter. Въведете командата ipconfig, натиснете Enter. IP адреса на рутера седи срещу надписа Default Gateway.

3. Ще ви е необходим т.нар. външен IP адрес на вашата мрежа. За да го видите, отворете браузъра (IE, Chrome, Firefox, Opera) и въведете www.whatismyip.com. Вашия външен IP адрес седи срещу надписа Your Public IPv4 is.
Забележка: Възможно е вашия външен IP адрес също да е динамичен. В такъв случай при рестарт на рутера е възможно той да се промени!

Отворете браузъра (IE, Chrome, Firefox, Opera) и въведете IP адреса на рутера (за пример използваме 192.168.1.1):

Ако ви поиска потребител и парола – въведете ги (трябва да ги имате в инструкциите на рутера или са посочени върху самия рутер). Най-често използваните потребител и парола, според производителите на рутери, можете да видите на следния адрес: http://www.pcwintech.com/default-router-modem-passwords

Намерете настройката Port Forwarding (Port Triggering) на вашия рутер, която изглежда подобно на:

В общия случай ще трябва да въведете IP адреса на камерата (Internal IP), RTSP порта на камерата (Internal Port) и външен порт (External Port) – тук въведете отново RTSP порта на камерата (най-често 554). Ако се изисква, въведете и външния IP адрес.

Уточнете какъв е RTSP видео потока на камерата (виж инструкциите на камерата) – можете да го видите чрез софтуера за компютър/лаптоп Onvif Device Manager, General_DeviceManage или др. Изглежда по следния начин:
rtsp://192.168.1.10:554/user=admin_password=tlJwpbo6_channel=1_stream=0.sdp?real_stream
и за кратко ще наричаме вътрешен RTSP поток. В случая 192.168.1.10 е вътрешния IP адрес на камерата, а 554 е вътрешния (RTSP) порт на камерата. Тъй като зависи от външния адрес, потребителя и паролата на камерата, RTSP потока е уникален за всяка камера!
Ако приемем, че външния IP адрес на вашата мрежата (който вече сте уточнили) примерно е 123.123.123.123, а за външен порт в настройките на рутера сте задали отново 554, вече можем да изградим RTSP видео потока който ще се достъпва през външна мрежа (през Интернет):
rtsp:// 123.123.123.123:554/user=admin_password=tlJwpbo6_channel=1_stream=0.sdp?real_stream
и за кратко ще наричаме външен RTSP поток.


APP RTSP CCTV

На мобилното си устройство (смартфон/таблет) свалете приложението RTSP CCTV – от Google Play или App Store.
Отворете го и изберете менюто горе – в ляво. Изберете ADD Cameras. Изберете символа „+“. В полето Enter Device Name въведете произволно име (пр. името на камерата). В полето RTSP Address въведете външния RTSP поток. Ако на по-късен етап ви изиска, въведете в съответните полета потребител и парола на камерата. Запаметете промените с SAVE.

Вече сте готови да наблюдавате камерата дистанционно през Интернет, от външна мрежа. Можете също да записвате видео, локално на мобилното устройство.

Забележка: Имайте предвид, че външния RTSP поток може да се достъпва само през външна мрежа. Ако искате да достъпите камерата през вашата вътрешна мрежа ще трябва да използвате вътрешния RTSP поток, който можете да добавите отделно в приложението!